Združenje šoferjev in avtomehanikov

Opis društva…..